ยกระดับระบบคุณค่าของชาติ ระบบคุณค่าวัฒนธรรม ระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนามในยุคใหม่

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน  ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาระดับชาติภายใต้หัวข้อ “ระบบคุณค่าของชาติ ระบบคุณค่าวัฒนธรรม ระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนามในยุคใหม่” 
ยกระดับระบบคุณค่าของชาติ ระบบคุณค่าวัฒนธรรม ระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนามในยุคใหม่ - ảnh 1นาย เหงวียนจ๋องเหงีย หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

หลังพิธีเปิด ได้มีการจัดการประชุมหารือภายใต้หัวข้อ “ระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนามในยุคใหม่”  ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อสร้างสรรค์และปฏิบัติระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนาม เนื้อหาของระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าต่างๆ เงื่อนไขและปัจจัยที่จำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทำและปฏิบัติระบบคุณค่าครอบครัวและมาตรฐานคนเวียดนาม เสนอมาตรการเพื่อปฏิบัติระบบคุณค่านี้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง นาย เหงวียนจ๋องเหงีย หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้เผยว่า

“ในการสัมมนาครั้งนี้ พวกเราจะมีส่วนช่วยสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระดับสูงในพรรค ความเห็นพ้องในระบบการเมืองและประชาชนเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคเพื่อให้พวกเราทำการวิจัยและเสนอให้พรรคและรัฐเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์และพัฒนาระบบคุณค่าเวียดนาม มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม พลังของชาวเวียดนามเพื่อพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 กำหนดไว้”

ในบ่ายวันเดียวกัน ได้มีการจัดการประชุมหารือภายใต้หัวข้อ “ระบบคุณค่าของชาติ ระบบคุณค่าวัฒณธรรมเวียดนามในยุคใหม่”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด