ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและโอกาสให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม

(VOVWORLD) -วันที่ 8 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุม Vietnam CEO Summit 2019 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและโอกาสให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม” 

วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้ก็เพื่อแนะนำแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่มีขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่า เวียดนามมีจุดแข็งในด้านดิจิตอลเนื่องจากมีแหล่งแรงานที่อยู่ในวัยทำงานและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   บรรดาสถานประกอบการยังคงประสบอุปสรรคในการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเวลาที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ หวูมิงเคือง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้เผยว่า บรรดาสถานประกอบการเวียดนามต้องใช้โอกาสในการเชื่อมโยงโลกเพื่อกำหนดมาตรการลงทุนและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็ง

จุดยืนของรัฐบาลเวียดนามคือใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อทำการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล สร้างสรรค์สังคมดิจิตอล พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทันสมัย นี่เป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด