ยืนหยัดต่อต้านกิจกรรมการที่สินค้าต่างชาติแอบบอ้างใช้ชื่อ made in Viet Nam เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ 3

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน บรรดารัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามของบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติ
ยืนหยัดต่อต้านกิจกรรมการที่สินค้าต่างชาติแอบบอ้างใช้ชื่อ made in Viet Nam เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ 3 - ảnh 1 ภาพของการประชุม(Photo: quochoi.vn)

นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติเกี่ยวกับงานด้านการบริหารและการจัดสรรไฟฟ้า การปฏิบัติแผนการพัฒนาหน่วยงานไฟฟ้า การวางผังด้านพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน กิจกรรมการส่งเสริมการค้า การพัฒนาตลาดในต่างประเทศ ผลักดันการส่งออกสินค้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม สำหรับปัญหาการที่สินค้าต่างชาติแอบอ้างใช้ชื่อ made in Viet Nam เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ 3 เพื่อได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี รัฐมนตรี เจิ่นต๊วนแองได้ชี้ชัดว่า เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก ผ่านข้อตกลงการค้าต่างๆที่ได้ลงนาม   การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศหุ้นส่วนช่วยให้เวียดนามมีความได้เปรียบด้านตลาดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ การลงนามข้อตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคีช่วยให้เวียดนามพัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เมื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น  เพื่อป้องกันปัญหาการแอบบอ้างใช้ชื่อ made in Viet Nam      นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติโครงการปกป้องการค้าเพื่อต่อต้านการทุจริตทางการค้าและการลงทุนอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย “รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆกำลังเฝ้าติดตามและปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตการค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้าอย่างเด็ดขาดและจริงจัง”

  ส่วนในช่วงบ่าย  บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน เลหวิงเตินเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานต่างๆ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และการลงโทษเจ้าหน้าที่และพนักงานที่กระทำผิด ในการนี้ รัฐมนตรี เลหวิงเตินได้เผยว่า การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานต่างๆก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกระบุในมติต่างๆของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยต่างๆ

  “งานด้านบุคลากรเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพราะเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำกลไก นโยบาย รณรงค์ให้ประชาชนและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระหว่างรัฐกับประชาชน ในเวลาที่ผ่านมา  พรรคและรัฐได้ประกาศใช้มติ เอกสารทางนิตินัยเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การรับสมัคร การแต่งตั้งและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และปฏิบัตินโยบายด้านแหล่งบุคลากร   ซึ่งมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ การลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติระเบียบวินัย”

  ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เหงวียนแหมงหุ่งได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับงานด้านการบริหารด้านสื่อสารมวลชน การออกใบอนุญาตด้านสื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การบริหารข้อมูลดิจิทัลโดยเฉพาะ เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด