รักษากลไกการควบคุมระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดต่างๆในภาคใต้เมื่อคลายการเว้นระยะห่างทางสังคม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 28 กันยายน ณ นครโฮจิมินห์ รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ได้ประชุมกับนครโฮจิมินห์ จังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและเขตเตยเงวียนเกี่ยวกับการเตรียมผ่อนคลายการเว้นระยะห่างทางสังคมหลังวันที่ 30 กันยายน
รักษากลไกการควบคุมระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดต่างๆในภาคใต้เมื่อคลายการเว้นระยะห่างทางสังคม - ảnh 1ภาพการประชุม (mod.gov.vn)

ที่ประชุมได้เห็นพ้องเกี่ยวกับความจำเป็นในการผ่อนคลายการเว้นระยะห่างทางสังคมในนครโฮจิมินห์และภาคใต้ในสภาวการณ์ที่ท้องถิ่นต่างๆสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในเบื้องต้นแล้ว การผ่อนคลายการเว้นระยะห่างเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและทำให้ชีวิตของประชาชนมีเสถียรภาพในขณะนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง รองนายกรัฐมนตรี หวู ดึ๊ก ดาม ได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นของท้องถิ่นต่างๆคือรักษากลไกการควบคุมคนเข้าและออกจากนครโฮจิมินห์ และควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัดและนครต่างๆในปัจจุบัน และกำชับว่า เพื่อค้ำประกันให้คนงานอยู่ในนครโฮจิมินห์เพื่อทำงาน ทางนครฯต้องเตรียมการพร้อมกันเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับงานทำ วัคซีนและที่พักสำหรับคนงาน แผนการรับคนงานจากท้องถิ่นไปยังนครฯต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แรงงานได้รับการฉีดวัคซีน นอกจากนั้น  กระทรวงสาธารณสุขต้องประสานกับท้องถิ่นในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนเพื่อทำให้การใช้ชีวิตเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่โดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด