รัฐบาลชี้นำให้ผลักดันกระบวนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษฟู๊ก๊วก

(VOVworld) - ท่าน เหงวียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางการจังหวัดเกียนยางจัดทำร่างโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษฟู๊ก๊วกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาเกาะฟู๊ก๊วก 

รัฐบาลชี้นำให้ผลักดันกระบวนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษฟู๊ก๊วก - ảnh 1
เกาะฟู๊ก๊วก (Photo: baodientu.chinhphu.vn)

(VOVworld) - เมื่อเร็วๆนี้ ท่าน เหงวียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางการจังหวัดเกียนยางจัดทำร่างโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษฟู๊ก๊วกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาเกาะฟู๊ก๊วก ผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมบูรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี  อีกทั้งทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป ปรับปรุงโครงสร้างการลงทุน และรูปแบบเศรษฐกิจ ใช้โอกาสอย่างเต็มที่ในเชิงรุกเพื่อผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจอย่างกว้างลึกกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน  ทางการจังหวัดควรปฏิบัติโครงการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  เพิ่มศักยภาพของการบริหาร การผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ มีมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหานํ้าทะเลหนุน ระดมประชาชนเข้าร่วมการป้องกันประเทศและความมั่นคง ตลอดจนสร้างสรรค์แนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความมีเสถียรภาพและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด