รัฐบาลตั้งใจผลักดันการพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเข้มแข็ง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาวิศวกรรมเครื่องกลในเวียดนาม
รัฐบาลตั้งใจผลักดันการพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเข้มแข็ง - ảnh 1 ภาพการประชุม

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า วิศวกรรมเครื่องกลคืออุตสาหกรรมที่สำคัญ ช่วยเพิ่มการพึ่งพาตนเองของเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก  พร้อมทั้งเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลจะมีมติที่ระบุถึงมาตรการและนโยบายพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิสัยทัศน์จนถึงปี 2035 และเผยว่า จากจำนวนสถานประกอบการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2 หมื่น 1 พันแห่งและแนวทางต่างๆที่วางไว้ รัฐบาลจะส่งเสริมการพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเข้มแข็ง“ต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าและความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของเวียดนามอย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันห่วงโซ่คุณค่าด้านวิศวกรรมเครื่องกลของโลก ดังเช่นคำพูดของตัวแทนของบริษัท Toyota ว่า ต้องผลักดันการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล อีกทั้งต้องสำรวจและกำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อวางนโยบายด้านภาษีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนวิศวกรรมเครื่องกล”

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกยังกำชับว่า ต้องพัฒนาระบบนิเวศด้านวิศวกรรมเครื่องกล ส่งเสริมการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าทั้งในระดับประเทศและโลก ส่วนสถานประกอบการต้องเป็นฝ่ายรุกในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความปรารถนาอันแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด