รัฐบาลประกาศใช้มติเกี่ยวกับการผลักดันกิจกรรมการฟื้นฟู การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

(VOVWORLD) -“เร่งปรับปรุงโครงการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ยุทธศาสตร์โดยรวมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19   แนะนำและมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการกลับไปเรียนที่โรงเรียนของนักเรียนและนักศึกษา เป็นฝ่ายรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม”คือเนื้อหาที่สำคัญในมติของการประชุมรัฐบาลประจำเดือนตุลาคม

รัฐบาลประกาศใช้มติเกี่ยวกับการผลักดันกิจกรรมการฟื้นฟู การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม - ảnh 1ภาพของการประชุม

รัฐบาลได้กำชับให้ทางการทุกระดับ หน่วยงานและท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่และมาตรการอย่างเคร่งครัดในเวลาที่จะถึงบนเจตนารมณ์การปรับตัวอย่างปลอดภัย มีความคล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  โดยเน้นถึงเนื้อหาต่างๆ เช่น การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดผสานกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การปฏิบัติกลไก นโยบายและมาตรการช่วยเหลือประชาชน แรงงาน สถานประกอบการ สหกรณ์ เศรษฐกิจครัวเรือนในการฟื้นฟูการผลิตและการประกอบธุรกิจอย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด