รัฐบาลประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๕

(VOVworld) – ท่านเหงวียนเติ๊นหยุงยังกำชับให้ผลักดันการประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบและการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมของกลไกสื่อสารมวลชนต่อปัญหาที่เกิดใหม่ในชีวิตสังคม 

 รัฐบาลประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๕ - ảnh 1
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของรัฐบาล

(VOVworld) –  วันที่๒เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย  ท่านเหงวียนเติ๊นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของรัฐบาลเพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในเดือมกุมภาพันธ์และใน๒เดือนที่ผ่านมา ในการนี้ ท่านเหงวียนเติ๊นหยุงได้ย้ำถึงการปฏิรูประเบียบราชการ การปรับปรุงบรรยากาศทำธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ท่านเหงวียนเติ๊นหยุงกล่าวว่า“ทุกอย่างต้องเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงตลาด และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเศรษฐกิจเชิงตลาด ราคาและการจัดสรรแหล่งพลังต้องปฏิบัติตามกลไกตลาด และต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส แข่งขันอย่างเสมอภาค ส่วนแนวทางสังคมนิยมคือ รัฐใช้นโยบาย เครื่องมือและแหล่งพลังของตนเพื่อปรับปรุงการจัดสรรและจัดสรรใหม่ ค้ำประกันการพัฒนาวัฒนธรรม ความก้าวหน้า ความยุติธรรมทางสังคม แก้ปัญหาความยากจนและ สวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนนับวันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น”

ท่านเหงวียนเติ๊นหยุงยังกำชับให้ผลักดันการประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบและการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมของกลไกสื่อสารมวลชนต่อปัญหาที่เกิดใหม่ในชีวิตสังคม ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับสำคัญๆ เช่น ร่างกฎหมายค่าธรรมเนียม ร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายอุตุนิยมอุทกศาสตร์และร่างกฎหมายประกาศใช้เอกสารกฎหมาย ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด