รัฐบาลออสเตรเลียและกลุ่มธนาคารโลกช่วยเวียดนามผลักดันโครงการพัฒนา

(VOVWORLD) -โครงการ ABP เปิดตัวในปี 2017ด้วยเงินอุปถัมภ์เริ่มต้น 25 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในช่วงการระบาดใหญ่ของ โควิด-19 ABP ได้ให้การช่วยเหลือเงินเพิ่มอีก ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือเวียดนามในการรับมือการแพร่ระบาดของโรค.


รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อช่วยเหลือเวียดนามในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน นี่เป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและกลุ่มธนาคารโลกในเวียดนาม หรือ ABP เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาของเวียดนามในหลายด้าน

โครงการ ABP จะยังคงดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตแม่น้ำโขง ผลักดันกิจกรรมตอบสนองต่อเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 10 ปี คือ 2021-2030  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี คือ2021-2025 รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนระดับต่ำ ความเท่าเทียมและการผสานทางสังคม การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด