รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการและนักลงทุน

(VOVworld) - “จากโครงการถึงการปฏิบัติ – การเตรียมพร้อมให้แก่ข้อตกลงการค้าใหม่”

รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการและนักลงทุน - ảnh 1
ภาพของฟอรั่ม

(VOVworld) – เช้าวันที่ 5 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามกึ่งวาระปี 2014 ภายใต้หัวข้อ “จากโครงการถึงการปฏิบัติ – การเตรียมพร้อมให้แก่ข้อตกลงการค้าใหม่” โดยในฟอรั่มครั้งนี้ได้เน้นหารือถึงเนื้อหาสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี ศุลกากร แรงงานและงานทำ
ต่อเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสการชุมนุมประท้วงจีนที่ติดตั้งแท่นขุดเจาะไหหยาง 981 อย่างผิดกฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนามเพื่อทำลายทรัพย์สินของรัฐและสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการต่างชาติในท้องถิ่นบางแห่งและก่อความวุ่นวายในสังคมจนส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้ยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆเพื่อควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือสถานประกอบการแก้ไขผลเสียหายเพื่อสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติโดยเร็ว รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นว่า จะอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการและนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเพื่อทำการลงทุนและประกอบธุรกิจระยะยาวในเวียดนาม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แจ้งว่า รัฐบาลกำลังร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016-2020 โดยตั้งใจและยืนหยัดการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่สันติภาพ เอกราช พึ่งตนเอง ประชาชนมีความมั่งคั่งและประเทศเจริญรุ่งเรือง มีประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม เวียดนามให้คำมั่นว่า จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืนพร้อมกับความก้าวหน้าและความยุติธรรมทางสังคม เวียดนามปฏิบัติแนวางทางรักษาความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและเปลี่นแปลงรูปแบบการขยายตัว ตลอดจนสร้างสรรค์บรรยากาศที่สะดวกเพื่อให้สถานประกอบการและนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสขยายการลงทุนและประกอบธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเวียดนาม

นายกฯยืนยันว่า “ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ เวียดนามพยายามอำนวยเงื่อนไขที่สะดวกที่สุดต่อการพัฒนาสถานประกอบการเอกชนโดยถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญแก่การพัฒนาของเศรษฐกิจเวียดนามที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เวียดนามจะพยายามเพิ่มพลังจูงใจดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้าลงทุนในเวียดนามและกำลังเน้นความสนใจเพื่อให้รัฐระดมพลังเพื่อปฏิบัติระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาด ผลักดันการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการและนักลงทุน - ảnh 2
ท่านเหงียนเติ๊นหยุงให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไต้หวัน (Photo VGP)

นอกกรอบฟอรั่มฯ ท่านเหงียนเติ๊นหยุง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไต้หวันประเทศจีนประจำเวียดนาม นำโดยนางเหลียไหมเตื๋อ นายกสมาคมฯโดยยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามกำลังเดินหน้าปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะสถานประกอบการไต้หวันให้เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้น หลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้ชี้นำให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมทั้งจัดกลุ่มปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโดยเร็ว
ส่วนตัวแทนของสมาคมนักธุรกิจไต้หวันประจำเวียดนามได้ชื่นชมการชี้นำดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีและยืนยันว่าจะขยายการลงทุนและปฏิบัติโครงการต่างๆในเวียดนามต่อไปพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า จากการช่วยเหลือของรัฐบาลเวียดนาม การผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะสถานประกอบการไต้หวันจะมีการพัฒนาต่อไปในเวลาข้างหน้า./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด