รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่งสนทนาออนไลน์กับประชาชน

วันที่10มกราคม นาย ดิงลาทัง รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่งได้ทำการสนทนาออนไลน์กับผู้ฟังวิทยุเวียดนาม

       วันที่10มกราคม นาย ดิงลาทัง รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่งได้ทำการสนทนาออนไลน์กับผู้ฟังวิทยุเวียดนาม เกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจซึ่งรวมถึงปัญหาการเพิ่มค่าธรรมเนียม การใช้ถนนสำหรับยานพาหนะส่วนบุคคลในเวียดนามและค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ที่ เข้าตัวเมืองในเวลาเร่งด่วนที่กระทรวงได้ยื่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่งถือเป็นมาตรการเพื่อจำกัดและลดอุบัติเหตุทางจราจรและแก้ปัญหารถติดในตัว เมืองใหญ่ๆ ซึ่งรัฐมนตรีดิงลาทังได้อธิบายว่า ทางคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการจราจรแห่งชาติได้มีการสรุปในที่ประชุมว่าด้วยความปลอดภัยทางจราจรปี2011ว่าต้องเร่งร่างแผนการแก้ไขปัญหา ที่เร่งด่วนเพื่อยื่นให้รัฐสภาพิจารณาและประกาศใช้ซึ่งได้รวมถึงสองมาตรการ ดังกล่าว โดยทางกระทรวงได้ทำการพิจารณาเอกสารกำกับกฎหมายหลายฉบับและทาบทามประสบการณ์ จากประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคและโลกตลอดจนต้องอาศัยสถานการณ์ที่เป็นจริง ในเวียดนามเพื่อจัดทำร่างแผนการนี้และก่อนจะนำไปใช้นั้นจะต้องได้รับการสนับ สนุนจากประชาชนด้วย./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด