รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบกระทู้ถาม

(VOVworld) - ในหลายปีมานี้ หนี้สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่การประเมินความยั่งยืนและความปลอดภัยของหนี้สาธารณะต้องขึ้นอยู่กับสัดส่วนของหนี้สาธารณะและความสามารถในการชำระหนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบกระทู้ถาม - ảnh 1
นายดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Photo TBTC)

(VOVworld) – ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7 สมัยที่ 13 บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน รัฐสภาได้เริ่มตั้งกระทู้ถามนายดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเน้นถึง 4 กลุ่มปัญหาคือ หนี้สาธารณะและความสามารถในการชำระหนี้ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน การควบคุมราคาสินค้าในตลาดโดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นและการแปรรูปสถานประกอบการภาครัฐให้กลายเป็นบริษัทหุ้นส่วน
สำหรับปัญหาหนี้สาธารณะ รัฐมนตรีดิงเดี๊ยนหยุงได้เผยว่า ในหลายปีมานี้ หนี้สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่การประเมินความยั่งยืนและความปลอดภัยของหนี้สาธารณะต้องขึ้นอยู่กับสัดส่วนของหนี้สาธารณะและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งเป็นสองปัจจัยที่สำคัญมาก จากการประเมินสองปัจจัยดังกล่าวสามารถยืนยันได้ว่า หนี้สาธารณะยังคงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐสภาและรัฐบาลได้กำหนดไว้ “สำหรับอัตราหนี้สาธารณะต่อจีดีพีมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในหลายปีมานี้ เช่น เมื่อปี 2013 อัตราดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 53.4 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ของรัฐสภาคือร้อยละ 65 โดยเฉพาะหนี้ของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 41.5  ซึ่งก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐสภาวางไว้คือร้อยละ 55 พวกเราเห็นว่า การขยายตัวของจีดีพีในปีหน้าจะอยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนจะดำเนินไปอย่างจริงจัง ความสามารถในการชำระหนี้จะมีประสิทธิภาพ”
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีดิงเตี๊ยนหยุงเผยว่า ปัญหาที่มีคือต้องชำระหนี้หลายส่วนในเวลาเดียวกัน โดยตามสัดส่วนของหนี้สาธารณะปัจจุบัน เวียดนามมีหนี้ต่างชาติและโอดีเอดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือคือพันธบัตรรัฐบาลและหนี้รายการอื่นๆ ในหลายปีมานี้ การเงินจากพันธบัตรดำเนินไปในระยะเวลาสั้น โดยร้อยละ 30 เป็นการระดมภายในประเทศและมีระยะเวลาชำระหนี้ตั้งแต่ 1-3 ปี นี่คือปัญหาที่สำคัญจึงต้องมีมาตรการแก้ไขเพื่อปรับปรุงหนี้สาธารณะและนับตั้งแต่ปลายปี 2013 มาจนถึงปี 2014 ได้มีการขยายระยะเวลาประกาศขายพันธบัตร ปัจจุบัน อัตราการชำระหนี้ของรัฐบาลต่อรายได้จากงบประมาณยังต่ำกว่าร้อยละ 25 ตามเป้าหมายที่รัฐสภาวางไว้
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนบุ่ยกวางวิงห์ได้ตอบกระทู้ถามผู้แทนรัฐสภาโดยยืนยันว่า แหล่งเงินลงทุนมีความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด