รัฐมนตรี ๕ ท่านตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่ร้อนระอุของประเทศ

( VOVworld )-รัฐมนตรี ๕ ท่านตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่ร้อนระอุของประเทศ

รัฐมนตรี ๕ ท่านตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่ร้อนระอุของประเทศ - ảnh 1
สมาชิกรัฐสภาหารือกัน ณ ลอบบี้ของห้องประชุม ( วีโอวี  )

( VOVworld )-ท่านเหงวียนซวนฟุกรองนายกฯกับรมว.อีก ๔ ท่านของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวและหัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดจะตอบข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภาในเวลา ๒ วันครึ่งโดยเริ่มตั้งแต่บ่ายวันที่ ๑๒ เดือนนี้   ซึ่งได้รับความสนใจติดตามเสนอข่าวจากสื่อหลายสำนักในประเทศ ได้รับความสนใจติดตามจากประชาชนและสมาชิกรัฐสภา นายเหงวียนเติ้นตวน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดแค้งหว่าเผยว่า  “  ผมสนใจติดตามการตอบข้อซักถามของรมว.แรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเพราะเป็นหน่วยงานปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคม นโยบายสร้างงานทำและร่างนโยบายฉบับใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบความยากลำบาก  นอกจากนี้ ท่านรมว.ต้องประเมินผลโครงการสอนอาชีพเพราะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากยังมีการก้าวก่ายระหว่างกระทรวงและหน่วยงานหลายแห่ง  อีกทั้งสาขาอาชีพบางอาชีพผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการ และยังไม่สามารถสร้างงานให้แก่แรงงานในสังคมจำนวนมาก  ”

ส่วนนายเจืองวันเหวอ สมาชิกรัฐสภาจังหวัดด่งนายมีความคิดเห็นว่า  “ ประชาชนรอคอยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแก้ไขปัญหาการเก็บเกี่ยวได้ผลแต่ราคาตกต่ำ ตลาดจำหน่ายผลิตพันธุ์เกษตรยังไม่มีเสถียรภาพ  รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขอย่างทันการณ์แต่ทางกระทรวงฯปฏิบัติอย่างล่าช้า  ปัญหาการลงทุนด้านการเกษตรคือการส่งเสริมนักธุรกิจลงทุนในด้านการเกษตรและชนบท  อีกปัญหาที่สำคัญคือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ ถึงแม้ว่า ทางกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้มีรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากป่าระยะปี ๒๐๐๖ ๒๐๑๒ ในพื้นที่ ๒ หมื่นเฮ็กต้าร์แล้ว แต่เพิ่งปลูกป่าทดแทนได้แค่ ๗๐๐ เฮ็กต้าร์เท่านั้น  ทั้งนี้เป็นประเด็นที่ผมให้ความสนใจและจะตั้งคำถามกับท่านรมว.เกษตรและพัฒนาชนบทในครั้งนี้

ตามระเบียบการ  ก่อนการตอบข้อซักถาม  นายเหงวียนดึ๊กเหี่ยน หัวหน้าคณะกรรมการความปรารถนาของประชาชนแห่งคณะกรรมาธิการสามัญรัฐภาจะรายงานผลการตรวจสอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ส่งถึงการประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๔ ที่ผ่านมา  สถานีวิทยุเวียดนามและสถานีโทรทัศน์เวียดนามได้ถ่ายทอดสดการตอบข้อซักถามดังกล่าว ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด