รัฐสภาหารือร่างกฎหมายการควบคุมและใช้เงินทุนภาครัฐในการผลิตและประกอบธุรกิจ

(VOVworld) - รัฐสภาจะหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดฉบับแก้ไขและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอนุสัญญาและพิธีสารเคปทาวน์

รัฐสภาหารือร่างกฎหมายการควบคุมและใช้เงินทุนภาครัฐในการผลิตและประกอบธุรกิจ - ảnh 1
(VOVworld) – ตามกำหนดการณ์ วันที่ 5 มิถุนายน รัฐสภาจะหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดฉบับแก้ไขและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอนุสัญญาและพิธีสารเคปทาวน์
ก่อนหน้านั้น ในการหารือเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน รัฐสภาได้ฟังรายงานการตรวจสอบร่างกฎหมาย 6 ฉบับ ประกอบด้วยร่างกฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ร่างกฎหมายสำมะโนครัว ร่างกฎหมายสัญชาติฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม นอกจากความจำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติแล้ว ร่างกฎหมายฉบับต่างๆดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2013 อีกด้วย โดยเนื้อหาใหม่ของร่างกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ร่างกฎหมายสำมะโนครัวและร่างกฎหมายสัญชาติฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมคือลดระเบียบทางราชการและสร้างความเป็นเอกฉันท์ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
ในวันเดียวกัน รัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบินพลเรือนฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ซึ่งผู้แทนทุกคนต่างให้ความสนใจถึงอำนาจในการเปิดและปิดสนามบินเฉพาะกิจ ความมั่นคงด้านการเดินอากาศและการตรวจตราทางการบิน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด