รัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษี

(VOVworld) – รัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีการส่งออกและภาษีการนำเข้าฉบับแก้ไข

รัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษี - ảnh 1
(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม รัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีการส่งออกและภาษีการนำเข้าฉบับแก้ไข โดยมีการเพิ่มเติมมาตราต่างๆของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายภาษีภาษีสรรพสามิตและกฎหมายการควบคุมภาษี โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องกันว่า จำเป็นที่จะต้องแก้ไขและเสริมเพิ่มเติมให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสนองคำมั่นระหว่างประเทศและการปรับปรุงการบริหารราชการ ระบบภาษี ศุลกากร สร้างบรรยากาศทางนิตินัยและลดระเบียบทางราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติกฎหมายและมีส่วนร่วมต่อการควบคุมภาษี นอกจากนี้ สมาชิกยังหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ต้องแก้ไข เช่น ส่งเสริมการพัฒนาและค้ำประกันให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจภายในประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพรรค รัฐและคำมั่นระหว่างประเทศที่เวียดนามให้ภาคียานุวัติ รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีการต่อต้านการขายทุ่มตลาด การต่อต้านการคุมครอง เป็นต้น ตลอดจนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจอีกด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด