รัฐสภาอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข

(VOVworld) – รัฐต้องมีหน่วยงานติดตามตลาดและประกาศราคาที่ดินในแต่ละช่วงเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง

รัฐสภาอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข  - ảnh 1
ประชาชนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่รัฐเป็นตัวแทนในการเป็นเจ้าของและผู้บริหาร

(VOVworld) – เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน รัฐสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข ซึ่งมีผู้แทน 17 คนได้ลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นหารือถึงการเวนคืนที่ดินและราคาที่ดิน

ผู้แทนรัฐสภาส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยการเพิ่มความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาและประชาชนทั่วประเทศเข้าในร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขโดยเห็นพ้องกันว่า การระบุที่ว่า ประชาชนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่รัฐเป็นตัวแทนในการเป็นเจ้าของและผู้บริหาร
     ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาที่ดิน ผู้แทนรัฐสภาบางคนเผยว่า ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขมีเพียงข้อกำหนดทั่วๆไปและยังไม่ระบุอย่างชัดเจน ดังนั้นต้องกำหนดชัดถึงบทบาทขององค์กรให้คำปรึกษาในการกำหนดราคาที่ดินและรัฐต้องมีหน่วยงานติดตามตลาดและประกาศราคาที่ดินในแต่ละช่วงเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง นางดั่งถิ่หมีเฮือง ผู้แทนรัฐสภาจ.นิงถ่วนย้ำว่า การกำหนดราคาที่ดินยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน“การกำหนดราคาที่ดินในขณะที่รัฐเวนคืนที่ดินต้องคำนึงถึงกำไรในอนาคตของผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อให้เงินชดเชยนั้นสามารถทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ตามปรกติหรือดีกว่าเดิมได้
เกี่ยวกับกรณีการเวนคืนที่ดิน ผู้แทนรัฐสภาเสนอว่า ต้องระบุในร่างกฎหมายว่า สำหรับกิจการก่อสร้างเขตตัวเมืองใหม่ การทำเหมืองและสถานวัฒนธรรมและกีฬานั้น ผู้ลงทุนต้องตกลงกับผู้ถูกเวนคืนที่ดินในด้านราคา และควรอนุญาตเวนคืนที่ดินให้แก่โครงการที่รัฐเป็นผู้ลงทุนเท่านั้น นางเหงียนถิ่ห่งห่า ผู้แทนรัฐสภากรุงฮานอยเผยว่า ต้องมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับกรณีที่รัฐเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม
สำหรับขั้นตอนระเบียบในการเวนคืนที่ดิน ผู้แทนรัฐสภาเห็นว่า ร่างกฎหมายต้องกำหนดกรอบเวลาการร่างและพิจารณามาตรการชดเชยและช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เกี่ยวกับกำหนดกรอบเวลามอบที่ดิน นางเหงียนถิ่ห่งห่าเผยว่า  “ ต้องกำหนดกรอบเวลาตรวจสอบเป็นทุกๆ 5 ปีหรือ 10 ปีเพื่อค้นพบและปรับปรุงกรณีการมอบที่ดินให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ใช้ผิดเป้าหมายเพื่อเป็นการประหยัด ยับยั้งความฟุ่มเฟือยและการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการบริหารที่ดินคาดว่า ร่างกฎหมายที่ดินฉับแก้ไขจะได้รับการลงคะแนนอนุมัติในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด