ร่วมกันปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVworld)– ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงของแหล่งน้ำ พลังงานและอาหารท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ำโขง”ที่ประชุมจะยืนยันคำมั่นแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรน้ำและธรรมชาติของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

ร่วมกันปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1

(VOVworld)–นายกฯเวียดนามเหงวียนเตินหยุงพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้แก่ลาว  กัมพูชา ไทยและสองประเทศคู่สนทนาคือจีนและพม่า รวมทั้งตัวแทนของนักอุปถัมภ์ หุ้นส่วนพัฒนาและองค์การระหว่างประเทศต่างๆจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่2ที่จะจัดขึ้น ณ นครโฮจิมินห์วันที่5เมษายนนี้
ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงของแหล่งน้ำ พลังงานและอาหารท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ำโขง”ที่ประชุมจะยืนยันคำมั่นแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรน้ำและธรรมชาติของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ในการแถลงข่าวแนะนำการประชุม นายเลดึ๊กจูง ปลัดสำนักงานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเวียดนามเผยว่า“การประชุมระดับสูงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่2มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ต้องรับมือกับแรงกดดันด้านความต้องการพัฒนาของประชากร การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ การเกษตร สัตว์น้ำและการคมนาคม ซึ่งนอกจากประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว กิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำโขง ดังนั้นที่ประชุมครั้งนี้จะต้องหารือถึงโอกาสและความท้าทายรวมทั้งบทบาทของคณะกรรมาธิการฯในสภาวการณ์ใหม่ มาตรการร่วมมือเพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตลุ่มแม่น้ำโขง
นับตั้งแต่จัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2010 ณ หัวหิน ประเทศไทยในโอกาสรำลึกครบรอบ15ปีการลงนามข้อตกลงร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขตลุ่มแม่น้ำโขง บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกได้เห็นพ้องกันที่จะจัดประชุมในทุก4ปีเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในระยะต่อไป ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่สองนี้ของเวียดนามได้เป็นการยืนยันถึงบทบาทที่เข้มแข็งของประเทศสมาชิกในการกระชับความร่วมมือของภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด