ร่วมมือปรับปรุงเส้นทางหลวง R8 และ R12 เพื่ออำนวยความสะดวกความเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและประชาชนยิ่งขึ้น

(VOVWORLD) -ในกรอบการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด ครั้งที่ ๒๒ คณะผู้แทนจังหวัดนครพานม นำโดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดห่าติ๋งห์ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างบิงห์

ร่วมมือปรับปรุงเส้นทางหลวง R8 และ R12 เพื่ออำนวยความสะดวกความเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและประชาชนยิ่งขึ้น - ảnh 1 พบปะหารือกับผู้บริหารจังหวัดกว๋างบิ่งห์ (Photo Royal Thai Embassy)

ในการนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสนอให้รัฐบาลกลางสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางหลวง R8 และ R12 เพื่ออำนวยความสะดวกความเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและประชาชนยิ่งขึ้น ในการหารือกับผู้นำจังหวัดห่าติ๋งห์ ทั้งสองฝ่ายต่างขอให้อีกฝ่ายหนึ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพและเขตเศรษฐกิจของจังหวัดให้ผู้ประกอบการของตนทราบและลงทุน ส่วนผู้นำจังหวัดห่าติงห์ได้ขอบคุณไทยที่ได้ดูแลชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในไทยเป็นอย่างดี

ส่วนในการหารือกับประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างบิงห์ ทั้งสองฝ่ายเสนอให้รัฐบาลนำเส้นทาง R12 เข้าบรรจุในข้อตกลงการอำนวยความสะดวกการขนส่งภายใต้กรอบลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross Border Trade Agreement) เพื่อส่งเสริมการไปมาหาสู่และร่นระยะเวลาการขนส่งระหว่างกัน ฝ่ายเวียดนามขอให้ไทยพิจารณาการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแก่สินค้าศักยภาพ เช่น อาหารทะเลและส่วนไทยขอให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาเชิญผู้แทนภาคเอกชนไทย ลาวและเวียดนาม ร่วมเดินทางกับคณะผู้แทนภาครัฐ เพื่อหารือถึงการร่วมทุนในลักษณะการร่วมทุนเพื่อเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสามประเทศ

ร่วมมือปรับปรุงเส้นทางหลวง R8 และ R12 เพื่ออำนวยความสะดวกความเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและประชาชนยิ่งขึ้น - ảnh 2ภาพการประชุม (Photo Royal Thai Embassy)

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด ครั้งที่ ๒๒ มีตัวจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน จังหวัดเหงะอาน ฮาติ๋งห์ และกวางบิ่งห์เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติ พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ในการนี้ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้เสนอให้พัฒนาเส้นทาง R12 เป็นระเบียงเศรษฐกิจโดยผลักดันให้เกิดการลงทุนบนเส้นทาง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยวและสถานีบริการยานพาหนะและผู้เดินทาง เพื่อให้ทั้งสามประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายได้เสนอให้ภาคเอกชนพิจารณาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนการรถโดยสารสามฝ่ายระหว่างไทย ลาวและเวียดนาม ให้ที่ประชุมจัดตั้งการหารือกลุ่มย่อยในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณารายละเอียดและคัดเลือกประเด็นสำคัญขึ้นหารือระหว่างผู้บริหารจังหวัดในที่ประชุมใหญ่ เพื่อต่อยอดและกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป เพิ่มจังหวัดของไทยที่มีความสัมพันธ์กับเวียดนามและลาวเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม อาทิ จ.อุดรธานีและ จ.อุบลราชธานี และเชิญให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทเดินรถ เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมและอาจะแยกหารือกันโดยตรงแบบกลุ่มย่อยเป็นเรื่อง ๆ ไป

ที่ประขุมได้มีการลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ 9 จังหวัดที่ใช้เส้นทางR8 และR12.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด