ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว

(VOVWORLD) - วันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งครบรอบ 25 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะในปีนี้ประจวบเวลาที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียน โอกาสนี้ นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เขียนบทความที่ภาดหัวว่า “ 25 ปีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน: ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว”
ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว - ảnh 1 นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (Photo VNplus)

บทความได้เขียนว่า การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อปี 1995 เป็นนิมิตรหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การต่างประเทศของเวียดนามหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945 และในกระบวนการพัฒนาของอาเซียน นำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนจากการเผชิญหน้ามาเป็นการสนทนา จากความสงสัยกันมาเป็นความไว้วางใจกัน จากการแตกแยกมาเป็นสามัคคีกัน การรับเวียดนามเป็นสมาชิกที่ 7 ของอาเซียนได้ส่งเสริมกระบวนการขยายกลุ่มอาเซียนให้มีสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาค เพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนที่มีบทบาทสำคัญในด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงในแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เมื่อเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ภูมิภาคนี้เริ่มออกจากสงครามเย็น ดังนั้น บทบาทและขอบเขตด้านเศรษฐกิจของอาเซียนยังต่ำอยู่แต่หลัง 25 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวและนับวันมีชื่อเสียงสูงเด่นบนเวทีโลก
ในฐานะประธานอาเซียน 2020 เวียดนามได้ร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดหัวข้อของปีอาเซียน 2020 คือ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” เพื่อผลักดันกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมและส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในโลกที่กำลังเต็มไปด้วยความผันผวน อาเซียนค้ำประกันให้การปฏิบัติเป้าหมายความร่วมมือและเชื่อมโยงภายในกลุ่มในปี 2020 ประสบประสิทธิภาพ ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทาย สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ในเบื้องต้น แก้ไขผลเสียหายจากการแพร่ระบาดเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด