รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงพบปะกับนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาลาว

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการ วันที่ 25 มิถุนายน  รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุง ได้พบปะกับนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวและนาง ปานี ยาท่อตู้ ประธานรัฐสภาลาว
รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงพบปะกับนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาลาว - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุง ได้พบปะกับนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว (VGP)

ในการพบปะกับนาย ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้แสดงความประสงค์ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะขยายความร่วมมือปฏิบัติข้อตกลงต่างๆ ประสานงานในการค้นหาและส่งอัฐิทหารอาสาและผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่สละชีพในประเทลาวกลับประเทศ ส่วนนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวได้เห็นพ้องที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเวียดนามในการแสวงหาโอกาสการลงทุนและปฏิบัติโครงการต่างๆในลาว จัดการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีลาวกับสถานประกอบการเวียดนามครั้งที่ 2และจะส่งเสริมการปฏิบัติโครงการร่วมมือที่สำคัญระหว่าง 2 ประเทศ

ส่วนในการพบปะกับนาง ปานี ยาท่อตู้ ประธานรัฐสภาลาว รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้แจ้งให้ทราบถึงผลการปฏิบัติโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาลาว ซึ่งรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติโครงการนี้และมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับฝ่ายลาวเพื่อปฏิบัติโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนด ส่วนนาง ปานี ยาท่อตู้ ประธานรัฐสภาลาวได้ยืนยันว่า ลาวจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเวียดนามเมื่อเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนอาเซียนและ AIPA ในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด