รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดลองอาน

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดลองอานได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอเบ๊นลึก

รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อปัญหาที่สำคัญๆของประเทศและปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งเผยว่า คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดลองอานจะประสานงานกับสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย แนวทาง นโยบายของรัฐ คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดลองอานจะยื่นเสนอให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด