รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกา(AU)" ซึ่งมีนายไซริล รามาโฟซาประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เป็นประธาน 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (vietnamplus) 

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกาเป็นกรอบสำคัญสำหรับการปฏิบัติข้อริเริ่มด้านสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผ่านการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของนานาชาติ ตลอดจนบทบาทของกลไกระดับภูมิภาค เช่น AUเพื่อมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขการปะทะในแอฟริกา ซึ่งบนพื้นฐานดังกล่าวนาย ผ่ามบิ่งมิงห์ ได้มีข้อเสนอต่างๆเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกา รวมทั้งการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการปะทะในภูมิภาค ยกระดับความสัมพันธ์ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างสหภาพแอฟริกากับสหประชาชาติ เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกระบวนการร่วมมือเพื่อผลักดันความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพแอฟริกาในเวลาที่จะถึงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด