รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์กำชับให้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติบนพื้นฐานให้ความเคารพกฎหมายสากล

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน สมาคมกฎหมายสากลเวียดนามได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 วาระปี 2020-2025
รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์กำชับให้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติบนพื้นฐานให้ความเคารพกฎหมายสากล - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์กล่าวปราศรัยในการประชุม (Photo VNplus)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นาย เจืองหว่าบิ่งห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า ทางสมาคมฯจะปฏิบัติเป้าหมายและมีส่วนร่วมต่อภารกิจการปกป้องและพัฒนาของประเทศ ค้ำประกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนบนพื้นฐานคือการให้ความเคารพกฎหมายสากล ความเสมอภาคและแก้ไขการพิพาทต่างๆด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายสากล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสากลในหน่วยงานและองค์การต่างๆของเวียดนาม เข้าร่วมกระบวนการสร้างเสริมจุดยืน ร่างนโยบายและกำหนดแนวทางพัฒนาของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับคำมั่นระหว่างประเทศต่างๆของเวียดนามและแนวทางการพัฒนาของระบบกฎหมายสากล สนับสนุนสำนักงาน องค์การ สถานประกอบการและประชาชนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมในปัญหาระหว่างประเทศ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด