รองประธานประเทศดั๋งถิหงอกถิงลงพื้นที่หารือข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดเตวียนกวาง

(VOVWORLD) -วันที่13กันยายน รองประธานประเทศดั๋งถิหงอกถิงลงพื้นที่หารือข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดเตวียนกวางเพื่อรับทราบสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ การสร้างสรรค์องค์กรพรรคและระบบการเมืองในท้องถิ่น

ในการกล่าวปราศรัยต่อการประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่น รองประธานประเทศดั๋งถิหงอกถิงได้ชื่นชมผลงานที่จังหวัดเตวียนกวางได้บรรลุ กำชับให้ผู้บริหารจังหวัดทุกระดับให้ความสนใจชี้นำการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่วางไว้อย่างสำเร็จ ผลักดันการปฏิบัติขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ขบวนการร่วมใจเพื่อคนยากจนไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้นไว้ข้างหลังอย่างเข้มแข้ง ขบวนการเจ้าหน้าที่ข้าราชการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน เป็นต้น ซึ่งต้องให้กำลังใจและชมเชยผู้ที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อจุดประกายขยายผลขบวนการต่างๆให้กว้างขวางมากขึ้น 

โอกาสนี้รองประธานประเทศดั๋งถิหงอกถิงได้เยือนและมอบทุนการศึกษา มอบขนมวันสารทไหว้พระจันทร์ให้แก่เด็กๆในจังหวัดเตวียนกวาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด