รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียน เยือนประเทศฮังการี

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 30 กันยายน ณ สำนักงานของรัฐสภาฮังการี รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียนและคณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามได้เจรจากับรองประธานรัฐภาฮังการี Jakab Istvan 
รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียน เยือนประเทศฮังการี - ảnh 1รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียน เจรจากับรองประธานรัฐภาฮังการี Jakab Istvan เยือนประเทศฮังการี  (vietnamplus) 

ในการนี้ นาย ฝุ่งก๊วกเหียน ได้เสนอให้ฮังการีให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียูหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนหรืออีวีไอพีเอ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเวียดนาม-อียูและเวียดนาม-ฮังการี พร้อมทั้งเสนอให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันการส่งเสริมการค้า การลงทุน ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการของทั้งสองประเทศ เชื่อมโยงความร่วมมือในด้านที่ฮังการีมีจุดแข็ง เช่นการศึกษา สาธารณสุข เภสัชภัณฑ์ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลิตเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปและเครื่องจักรกล เป็นต้น

สำหรับปัญหาความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลตะวันออก รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียน เผยว่า สถานการณ์ทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมีความผันผวนอย่างซับซ้อนและเวียดนามกำลังยืนหยัดปฏิบัติแนวทางแก้ไขความตึงเครียดผ่านมาตรการที่สันติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล เวียดนามชื่นชมความสนใจ ทัศนะของฮังการีและอียูเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกและความมั่นคงในภูมิภาค และมีความประสงค์ว่า ฮังการีจะให้การสนับสนุนทัศนะที่ชอบธรรมของเวียดนามในปัญหานี้

ก่อนหน้านั้น รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียนได้เข้าเยี่ยมคารระประธานรัฐสภาฮังการี Kover Lasvlo ประชุมกับกระทรวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของฮังการี พบปะกับกลุ่มส.ส มิตรภาพฮังการี-เวียดนาม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด