ระดมสติปัญญาของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ

(VOVWorld) – การประชุมวีดีโอ คอนเฟเร้นซ์ในหัวข้อ“ระดมสติปัญญาของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ”ซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้น มี๑๕ล้านความคิดเห็นของประชาชนต่อทุกเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไข
ระดมสติปัญญาของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ - ảnh 1
การประชุมวีดีโอ คอนเฟเร้นซ์ในหัวข้อ“ระดมสติปัญญาของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ”(Photo:Internet)

(VOVWorld) – เช้าวันที่๒๖มีนาคมม ณ กรุงฮานอย หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้จัดการประชุมวีดีโอ คอนเฟเร้นซ์ในหัวข้อ“ระดมสติปัญญาของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ”ซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้น มี๑๕ล้านความคิดเห็นของประชาชนต่อทุกเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไขโดยมี๔บรรพที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากประชาชนคือ บรรพที่๒เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิและภาระหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองมีการแสดงความคิดเห็น๑ล้าน๙แสนความคิดเห็น บรรพที่๑เกี่ยวกับระบอบการเมือง มีความคิดเห็น๑ล้าน๘แสนความคิดเห็น บรรพที่๓เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมีความคิดเห็น๑ล้าน๙แสนความคิดเห็น บรรพที่๕เกี่ยวกับรัฐสภา มีความคิดเห็น๑ล้าน๕แสนความคิดเห็น  สำหรับบรรพอื่นๆต่างมีความคิดเห็นจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศนับล้านคน   เกี่ยวกับปัญหานี้ ดร.Lê Minh Thông รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการกฏหมายของรัฐสภา รองหัวหน้าคณะกรรมการ่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า“พวกเราเลื่อนบรรพสิทธิมนุษยชนจากอันดับที่๕ขึ้นเป็นอันดับที่๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิ์พลเมือง ให้ความสนใจถึงการค้ำประกันและพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิ์พลเมืองภายใต้เงื่อนไขของประเทศ แง่ใหม่ของร่างรัฐธรรมนูญคือ พวกเราจัดทำมาตราเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ์พลเมืองอย่างมีตรรกะ  สอดคล้องกับอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ์พลเมือง พวกเราปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อค้ำประกันให้สิทธิ์นั้นๆได้รับการกำหนดในทางเป็นจริง พร้อมเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของรัฐ สังคมและพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม”    
บ่ายวันเดียวกัน ณ กรุงฮานอย หน่วยงานสื่อสารมวลชนได้จัดประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไข โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานสื่อสารมวลชนต่างๆและนักข่าวอาวุโสเข้าร่วม  ที่ประชุมได้ยืนยันถึงบทบาทการนำของพรรค  เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน ผู้แทนจำนวนหนึ่งเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน และแปรทัศนะของรัฐคือให้ความเคารพ ค้ำประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองให้เป็นรูปธรรม  เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพด้านสื่อมวลชน  มีความคิดเห็นที่ว่า ควรเพิ่มเติมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   นักข่าวPhan Quang อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนามได้กล่าวว่า“รัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐของประชาชนนั่นคือ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน  และยับยั้งการฉกฉวยใช้ช่องโหว่ของสิทธิมนุษยชนซึ่งในสิทธิมนุษยชน ผมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อสิทธิ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พวกเราชื่นชมการแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วน  อย่างไรก็ดี  เกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนต้องปกป้องสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิประกอบอาชีพของตน เพราะ สิทธิประกอบอาชีพคือ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง”  ผู้แทนจำนวนหนึ่งยังเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญควรยืนยันถึงบทบาท ความรับผิดชอบของกิจกรรมสื่อมวลชนตามกลไกสื่อสารมวลชน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด