รายการแลกเปลี่ยนศิลปะ ” หัวใจหนึ่งดวง-โลกหนึ่งใบ ”

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 16 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดรายการแลกเปลี่ยนศิลปะ “ หัวใจหนึ่งดวง-โลกหนึ่งใบ ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2018 ในโอกาสวันคนพิการเวียดนาม 18 เมษายน 
รายการแลกเปลี่ยนศิลปะ ” หัวใจหนึ่งดวง-โลกหนึ่งใบ ” - ảnh 1ภาพในรายการ (baodansinh.vn

รายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสาส์นว่า “คนพิการมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ใช้ชีวิตและทำงานเหมือนคนธรรมดา สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนและมีส่วนร่วมต่อสังคม” ในการนี้ ได้มีการพบปะสังสรรค์กับคนพิการที่เป็นเจ้าของกิจการและบริษัทต่างๆที่สร้างงานทำให้แก่ทั้งคนพิการและคนปกติ นี่ยังเป็นโอกาสเพื่อเชิดชูสดุดีองค์การและผู้มีใจกุศลที่สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและเด็กกำพร้าและมีส่วนร่วมค้ำประกันสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบัน เวียดนามมีคนพิการ 7.3 ล้านคนและเด็กกำพร้า 4 แสนคน ในหลายปีมานี้ นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาสของพรรคและรัฐแล้ว หน่วยงานทุกระดับ องค์การและผู้มีใจกุศลทั้งภายในและต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการและเด็กกำพร้าอยู่เสมอ โดยในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้รับสิ่งของและเงินช่วยเหลือ 2 หมื่นล้านด่งสำหรับกองทุนเพื่อสนับสนุนคนพิการและเด็กกำพร้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด