รายงานสรุปผลกึ่งวาระการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(VOVWORLD) -วันที่ 28 เมษายน คณะเลขาธิการอาเซียนได้ประสานงานกับคณะปฏิบัติงานของสหภาพยุโรปประจำอาเซียนประกาศรายงานสรุปผลกึ่งวาระของการปฏิบัติแผนการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 2025 โดยระบุถึงประเด็นหลัก 3 ข้อ 

หนึ่งคือ อาเซียนได้บรรลุความคืบหน้าระดับหนึ่งในการสร้างสรรค์ AEC สองคือ สถานการณ์การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจของอาเซียนกำลังมีขึ้นในสภาวการณ์ใหม่ สามคือ AEC ต้องเปิดเผยและมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนสิ่งที่สถานประกอบการ แรงงานและผู้บริหารในภูมิภาคได้สัมผัส ดังนั้น อาเซียนต้องส่งเสริมการผสมผสานและเฝ้าติดตามเพื่อกำหนดช่องว่าง ประเมินผลการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมีภาวะวิสัย ความร่วมมือและหุ้นส่วนคือเงื่อนไขชี้ขาดเพื่อร่วมกันแก้ไขความท้าทายเหล่านี้ โดยเฉพาะความท้าทายข้ามชาติ

ในการนี้ นาย เจิ่นก๊วกแค้ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้แสดงความยินดีที่อาเซียนได้พัฒนาเป็นเศรษฐกิจรายใหญ่อันดับ 5 ของโลกหลังการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ แต่ยังยืนยันว่า อาเซียนต้องพยายามมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าภายในกลุ่ม หวังว่า บรรดาประเทศอาเซียนจะวิเคราะห์รายงานนี้อย่างรอบคอบเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อพยายามบรรลุทุกเป้าหมายในแผนการ AEC 2025.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด