วิจัยกฎหมายบางฉบับที่ส่งผลกระทบต่อเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย

(VOVWORLD) - ในการประชุมครบองค์ครั้งที่ 6 เช้าวันที่ 4 พฤษภาคม สมาชิกของสภาชนเผ่าสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินด่น บั๊กเวินฟอง และฟู้ก๊วก รายงานการปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4 ถึงการประชุมครั้งที่ 5 กำหนดการปฏิบัติงานหลังการประชุมครั้งที่ 5 ของสภาชนเผ่า และโครงการตรวจสอบของสภาชนเผ่าปี 2019
วิจัยกฎหมายบางฉบับที่ส่งผลกระทบต่อเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย - ảnh 1ชนกลุ่มน้อย 

โดยรายงานการปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4 ถึงการประชุมครั้งที่ 5 และกำหนดการปฏิบัติงานหลังการประชุมครั้งที่ 5 ของสภาชนเผ่าได้ระบุว่า สภาชนเผ่าและกรรมการของสภาฯได้เสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานด้านการจัดทำกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายได้ค้ำประกันความต้องการและการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

สำหรับโครงการตรวจสอบของสภาชนเผ่าปี 2019 ผู้แทนหลายคนได้เห็นพ้องกับเนื้อหาเชิงวิชาการในการตรวจสอบ “การปฏิบัตินโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ค้ำประกันสวัสดิการสังคมในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย เขตเขาและเขตชายแดนในช่วงปี 2009-2018”

เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด