วันคนพิการสากล 3 ธันวาคม สนับสนุนคนพิการให้มีความเชื่อมั่นในการปรับตัวเข้ากับสังคม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 3  ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ในโอกาสรำลึกวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับคนพิการเวียดนามและสำนักงานของสหประชาชาติในเวียดนามได้จัดพิธีรำลึกวันคนพิการสากล
วันคนพิการสากล 3 ธันวาคม สนับสนุนคนพิการให้มีความเชื่อมั่นในการปรับตัวเข้ากับสังคม - ảnh 1นาง เจืองถิมาย กล่าวปราศรัยในพิธี 

 ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ย้ำว่า วันคนพิการสากลปีนี้มีหัวข้อ “วิธีการเข้าถึงอนาคต” ซึ่งมีความหมายทางมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างคนพิการดีเด่นหลายคนได้ให้กำลังใจคนพิการนับล้านคน นอกจากนั้น การดูแล เดินพร้อมของครอบครัว องค์กรและบุคคลในสังคมได้ช่วยให้คนพิการเปลี่ยนความคิด และมีความเชื่อมั่นต่อสังคมมากขึ้น

ส่วนหัวหน้าคณะตัวแทนของ UNDP ในเวียดนาม Caitlin Wiesen ได้ชื่นชมความพยายามและผลงานของเวียดนามในการปฏิบัติสิทธิของคนพิการและมีความประสงค์ว่า คนพิการเวียดนามจะมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

วันคนพิการสากล 3 ธันวาคม สนับสนุนคนพิการให้มีความเชื่อมั่นในการปรับตัวเข้ากับสังคม - ảnh 2การฝึกสอนอาชีพให้แก่คนพิการ 

ปัจจุบันนี้ ที่เวียดนาม มีคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปกว่า 6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น เพื่อช่วยให้คนพิการมีความเชื่อมั่นในการปรับตัวเข้ากับชุมชน ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้การดูแลเอาใจใส่ถึงเรื่องนี้และใช้กลไก นโยบายต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2019 ท้องถิ่นต่างๆได้รับงบประมาณเกือบ 17 ล้านล้านด่งต่อเดือนเพื่อเป็นเงินสนับสนุน ซื้อบัตรประกันสุขภาพและช่วยเหลือให้คนพิการกว่า 19,000 ได้เรียนอาชีพตามโครงการ “ฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงานชนบทถึงปี 2020” ถึงขณะนี้ ทั่วประเทศเวียดนามมีคนพิการที่ประมาณ 1ล้านคนและมีครอบครัว 1 แสนครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือนี้ คนพิการและเด็กพิการนับล้านคนได้รับการดูแลอย่างดีในศูนย์สังคมสงเคราะห์ ส่วนธนาคารนโยบายสังคมได้สนับสนุนการสร้างานทำให้แก่แรงงานคนพิการกว่า 1,700 คน

นาย เลเติ๊นหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่ ในหลายปีมานี้ การปกป้องสิทธิของคนพิการและการปฏิบัตินโยบายสนับสนุนคนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพรรคและรัฐเวียดนามเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งเสริมกระบวนการปฏิรูประเบียบกลไกให้มีความสมบูรณ์ สงวนแหล่งพลังเพื่อค้ำประกันให้แก่การปฏิบัตินโยบายและโครงการช่วยเหลือคนพิการต่างๆให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด