วันที่สองของการประชุมครั้งที่ 13 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11

(VOVworld) – คณะกรรมการกลางพรรคได้หารือเกี่ยวกับการรวบรวมความคิดเห็นของการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับ สมาชิกรัฐสภา แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม องค์กรประชาชน เข้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนต่อร่างรายงานการเมือง

วันที่สองของการประชุมครั้งที่ 13 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 - ảnh 1
การประชุมครั้งที่ 13 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11

(VOVworld) – เช้าวันที่ 15 ธันวาคม คณะกรรมการกลางพรรคได้หารือเกี่ยวกับการรวบรวมความคิดเห็นของการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับ สมาชิกรัฐสภา แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม องค์กรประชาชน เข้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนต่อร่างรายงานการเมืองและร่างรายงานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีในช่วงปี 2011-2015 แนวทางและหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปี ในช่วงปี 2016-2020 โดยมีนายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง เป็นประธานการประชุม

ส่วนในช่วงบ่าย นาย เลห่งแอง สมาชิกกรมการเมืองและสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้อ่านร่างรายงานวิจารณ์การนำของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 ร่างรายงานสรุปการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคโดยมีประธานรัฐสภา เหงียนซิงหุ่ง เป็นประธานการประชุม ต่อจากนั้น คณะกรรมการกลางพรรคได้หารือตามหน่วยเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด