วันน้ำโลกปี๒๐๑๓

วันที่๒๒มีนาคมเป็นวันน้ำโลก  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

 วันน้ำโลกปี๒๐๑๓ - ảnh 1
วันที่๒๒มีนาคมเป็นวันน้ำโลก  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ  ในเวียดนาม  ก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการชุมนุม การจัดการขบวนการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและการปลูกต้นไม้ เป็นต้น  ในการกล่าวปราศรัยในโอกาสวันน้ำโลก นาย  บัน คีมุน  เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้ยืนยันว่า  น้ำสะอาดเป็นกุญแจไขไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์  ความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ   ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อแหล่งน้ำ”  วันน้ำโลกปี๒๐๑๓  ได้ย้ำถึงมาตรการเพื่อมุ่งสู่มาตรการการจัดสรรแหล่งน้ำและความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่มีแหล่งน้ำร่วมกัน  ในโอกาสนี้  สหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการและการใช้แหล่งน้ำ  ปรับปรุงระบบสุขอนามัยในทั่วโลกและผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปัจจุบัน  ในโลกมีประชาชน๗๘๐ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด