วันวิทยุโลก 13 กุมภาพันธ์

(VOVWORLD) - วันที่ 13 กุมภาพันธ์เป็นวันวิทยุโลก ซึ่งได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนปี 2011 ณ การประชุมครบองค์ขององค์การวิทยาศาสตร์ การศึกษาและวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกครั้งที่ 36 

โดยเมื่อปี 2008 วันวิทยุโลกได้รับการเสนอเป็นครั้งแรกจากสเปน โดยนาย Jorge Álvarez ประธาน Radio Academy สเปนยื่นเสนอต่อผู้อำนวนการใหญ่ยูเนสโก Koichiro Matsuura

สหประชาชาติได้เลือกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ทุกปีเป็นวันวิทยุโลกเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างสถานีวิทยุของประเทศต่างๆ วันวิทยุโลกเป็นวันงานสำคัญของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยุ ผู้รักวิทยุและยกย่องสดุดีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของวิทยุกระจายเสียงต่อสังคม

ในสาส์นที่ส่งถึงผู้ฟังในโอกาสวันวิทยุโลกเมื่อเร็วๆนี้ นาง Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้ย้ำว่า ในสภาวการณ์ที่โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อนในปัจจุบัน วิทยุกระจายเสียงเป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมโยงประชาคม เป็นแหล่งจัดสรรข้อมูลที่สำคัญ อีกทั้งเป็นตัวแทนให้แก่เสียงพูดของกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม เป็นเครื่องมือของมนุษยธรรมและมีส่วนร่วมเสนอมาตรการแก้ไขความท้าทายที่โลกกำลังต้องเผชิญ

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียงของโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุเวียดนามเดินพร้อมเชื่อมโยงกับประชาชาติอยู่เสมอ เชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการเผยแพร่ข้อมูลโดย “ถือคุณผู้ฟัง ผู้ชม ผู้อ่าน” เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะให้ความสนใจถึงกานฝึกอบรมแหล่งทรัพยากรมนุษย์และลงทุนเทคโนโลยี ถือดิจีทัลเป็นก้าวกระโดดเพื่อเปลี่ยนแปลงหน่วยงานวิทยุ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด