วันสาธารณสุขโลก๗เมษายน

(VOVWorld)-สหประชาชาติจะส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

วันสาธารณสุขโลก๗เมษายน - ảnh 1
สหประชาชาติจะส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น(Internet)

(VOVWorld)-ในโอกาสวันสาธารณสุขโลก๗เมษายน นาย บันคีมูน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้ส่งสาส์นที่มีเนื้อหาว่า  สหประชาชาติจะส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  พร้อมทั้ง ยืนยันถึงความสำคัญของการบริการด้านสาธารณสุขผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ   ดังนั้น สหประชาชาติจึงได้กำหนดหัวข้อวันสาธารณสุขโลกในปีนี้คือ  “สุขภาพแข็งแรงเพื่อชีวิตที่ยืนนาน”./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด