วันเยาวชนสากลปี 2020 - ปฏิบัติเพื่ออนาคตแห่งความหวัง

(VOVWORLD) - วันที่ 12 สิงหาคม ได้มีการจัดพิธีรำลึกวันเยาวชนสากลปี 2020 ภายใต้หัวข้อ “เวียดนามปี 2030 ดังที่เราหวัง - เยาวชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันถึงบทบาทการเป็นแกนหลักของเยาวชนเวียดนามในการเสนอมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะพลาสติก

วันเยาวชนสากลปี 2020 - ปฏิบัติเพื่ออนาคตแห่งความหวัง - ảnh 1 นาย Michael Croft กล่าวปราศรัยในพิธี 

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย Michael Croft ตัวแทนของ UNESCO ประจำเวียดนาม หัวหน้ากลุ่มเยาวชนสหประชาชาติได้ย้ำว่า            “ระยะเวลาในการปฏิบัติเป้าหมายสหัสวรรษเหลือไม่มากนัก ดังนั้นพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเยาวชนในเวียดนามและทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อเปิดโครงการต่างๆให้เยาวชนเข้าร่วมเท่านั้นหากยังมีความประสงค์ว่า สหประชาชาติจะเป็นพื้นฐานในการมอบสิทธิ ขยายผลและดึงดูดให้เยาวชนเข้าร่วมมากขึ้น เพราะว่าเยาวชนคืออนาคตของเรา คือปัจจัยที่จะทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง  เรามีความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน เชื่อว่าประชาชาติคือพื้นฐานในการสร้างพลังขับเคลื่อนและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน”

ในโอกาสนี้ องค์กรในสังกัดสหประชาชาติประจำประเทศเวียดนามได้เสนอความคิดริเริ่ม UN75 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่รวบรวมความคิดเห็นในระยะสั้นเกี่ยวกับการให้ความสนใจเป็นพิเศษของประชาชนเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด