ศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อยได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่7ธันวาคม ในการประชุมของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลที่เข้าร่วมอนุสัญญาปี2003เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติครั้งที่12ของยูเนสโก ณ เกาะเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้รับรองศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อยเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อยได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ - ảnh 1ศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อย 

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อยเป็นหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมที่สำคัญในชุมชนหมู่บ้าน  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  เรื่องต่างๆในการร้องเพลงบ่ายจ่อยเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความรักประเทศ การเชื่อมโยงชุมชนและประสบการณ์ในชีวิตของประชาชน  ซึ่งเอกสารที่ขอให้ยูเนสโกรับรองศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อยเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติได้ชี้ชัดถึงบทบาทที่สำคัญของผู้ที่อนุรักษ์มรดก  การร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยช่วยส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการให้ความเคารพกันระหว่างชุมชน

การที่ยูเนสโกรับรองศิลปะการแสดงพื้นเมืองบ่ายจ่อยเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติเป็นการยืนยันถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายของเวียดนาม  การเชื่อมโยงระหว่างชมรม  การสดุดีความหลายหลายวัฒนธรรม ส่งเสริมการสนทนาระหว่างบุคคล ชุมชนและชนเผ่าต่างๆเพื่อความรักไคร่ตามเป้าหมายของอนุสัญญาปี2003เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของยูเนสโก

จนถึงขณะนี้ เวียดนามมี10มรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ซึ่งรวมถึง8มรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด