ส่งเสริมการนำ ความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

(VOVworld) – คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้ประกาศมติของการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ยับยั้งการผันแปรภายในพรรค

ส่งเสริมการนำ ความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม - ảnh 1
ส่งเสริมการนำ ความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Photo VNplus)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้ประกาศมติของการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ยับยั้งการผันแปรภายในพรรค โดยมติได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ต้องเน้นการบริหารและการชี้นำเพื่อยกระดับความรู้ของสมาชิกพรรคเกี่ยวกับความหมาย บทบาท ความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมากซ์ – เลนินและแนวความคิดของประธานโฮจิมินห์ ต่อสู้เพื่อปกป้องแนวความคิดของพรรค ผลักดันการสรุปผลการปฏิบัติและการวิจัยทฤษฎี โดยเฉพาะในรูปแบบใหม่และประสบการณ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมแนวความคิดและทฤษฎีที่สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค สร้างสรรค์และปฏิบัติเนื้อหาการสร้างสรรค์พรรคให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคมีคุณธรรม ความมุ่งมั่นทางการเมือง ความรับผิดชอบ ทักษะความสามารถ เป็นผู้เดินหน้า เป็นตัวอย่าง โดยถือประโยชน์ของประชาชาติและประเทศเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบขององค์การสื่อมวลชนในการต่อต้านความเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง การทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม การคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและการผันแปรภายในพรรค เป็นต้น โดยเฉพาะต่อต้านทัศนะที่ผิดพลาดและแผนกุศโลบายของกลุ่มอิธิพลที่เป็นอริที่พยายามทำลายพรรค รัฐและกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด