ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับบทบาการเป็นผู้นำของพรรค

(VOVWORLD) -ในการกล่าวปราศรัยต่อการประชุมประจำของรัฐบาลเพื่อสรุปผลการจัดตรุษเต๊ตปีฉลู 2021 ให้แก่ประชาชน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้ระบุถึง 5 ด้านที่ต้องเน้นปฏิบัติเพื่อให้ประเทศมีความสมดุล ซึ่งล้วนแต่เป็นการปฏิบัติ “ความปรารถนาของพรรคและประชาชน” 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับบทบาการเป็นผู้นำของพรรค - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กกล่าวปราศรัยต่อการประชุมประจำของรัฐบาล (Photo VNplus)

หนึ่งคือ ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเปิดประเทศ การเปลี่ยนแปลงใหม่และการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับบทบาทการเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม สองคือต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกับการค้ำประกันความก้าวหน้าของความยุติธรรมในสังคม โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ สามคือ ความสมดุลระหว่างแหล่งพลังภายในประเทศกับแหล่งพลังจากต่างประเทศ เศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจจากต่างประเทศ การค้าภายในประเทศกับการค้าระหว่างประเทศ การสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่เป็นเอกภาพและพึ่งพาตนเองกับการเปิดประเทศ การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก การดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน สี่คือความสมดุลระหว่างการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายในระยะยาว กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆยืนหยัดเชื่อมั่นในอุดมการณ์และหลักการณ์สร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม 5 คือ ความสมดุลระหว่างแหล่งการเงินของประเทศ งบประมาณและหนี้สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งเวียดนามกำลังมีระบบดัชนีมหภาคที่ดีแต่ก็ต้องค้ำประกันให้มีความยั่งยืนและปีต่อไปต้องดีกว่าปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กย้ำว่า            “เราต้องตั้งใจปฏิบัติและมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูง โดยตั้งแต่ไตรมาสแรกนี้ก็ต้องปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ในกระทรวงและท้องถิ่นของตนทันที ผมขอย้ำอีกครั้งว่า ผลสำเร็จที่เราได้บรรลุในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2020 คือผลสำเร็จของการตั้งใจปฏิบัติในตลอด 5 ปีของเรา ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึง “ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระหว่างความปรารถนาของพรรคกับความปรารถนาของประชาชน”ในการชี้นำของพรรค ดังนั้น เราต้องเน้นแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อสร้างความสมดุลใน 5 ด้านนี้ให้ได้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน 6 เดือนแรกของปี 2021 ตลอดทั้งปี 2021 และแผนการในระยะ 5 ปี”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด