ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อรับมือความท้าทายระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - ในการหารือระดับสูงของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 78 เมื่อบ่ายวันที่ 22 กันยายน ตามเวลานครนิวยอร์ก นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้มีบทปราศัยในหัวข้อ “พยายามเสริมสร้างความไว้วางใจ ความจริงใจ ขยายความสามัคคี ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อรับมือความท้าทายระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นปัจจัยหลัก เป้าหมาย พลังขับเคลื่อนและเป็นแหล่งพลังให้แก่การพัฒนา” 
ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อรับมือความท้าทายระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้มีบทปราศัยในการหารือระดับสูงของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 78 (VNA)

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ยืนยันว่า ความไว้วางใจ ความจริงใจและความสามัคคีคือปัจจัยชี้ขาดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการขยายบทบาทของสหประชาชาติและการเข้าร่วมของทุกประเทศอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขอุปสรรค ฟันฝ่าความท้าทาย ส่งเสริมสันติภาพ ความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองในทั่วโลก นำความอิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชนทุกคน พร้อมทั้งเสนอให้ผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกเสริมสร้างความไว้วางใจ ความจริงใจและความสามัคคีเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อรับมือความท้าทายระดับโลก การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นปัจจัยหลัก เป้าหมาย พลังขับเคลื่อนและเป็นแหล่งพลังให้แก่การพัฒนา

ต้องมีมาตรการรับมือความท้าทายระดับโลก มีวิธีการเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างพร้อมเพรียงและครอบคลุมบนพื้นฐานของการเสริมสร้างความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ ความจริงใจและการยกระดับความรับผิดชอบของประเทศต่างๆ ซึ่งต้องผลักดันเรื่องนี้ผ่านการสนทนา ความเท่าเทียมกัน การหารืออย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ใช้ความอดกลั้นและป้องกันการปะทะ การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายสากลและกฎบัตรของสหประชาชาติ ไม่ใช้กำลัง ประเทศใหญ่ไม่เอาเปรียบประเทศเล็ก การปฏิบัติเพียงลำพังและไม่สร้างความแตกแยก ซึ่งประเทศใหญ่มีบทบาทที่สำคัญและต้องเดินหน้าในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความจริงใจและความรับผิดชอบ อีกทั้งต้องให้คำมั่นสนับสนุนการพัฒนาโลกอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน”

  นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ยืนยันว่า เวียดนามให้คำมั่นรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออกบนพื้นฐานของกฎหมายสากลและอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ใช้ความอดกลั้น หลีกเลี่ยงปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียว แก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธี รวมถึงกระบวนการทางการทูตและนิตินัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด