ส่งเสริมความสามัคคีเพื่อปกป้องโลกแห่งสีเขียว

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๑๒ธันวาคม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้มีบทปราศรัยในการประชุมนัดที่๓ของการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรีโลกครั้งที่๑๑  
ส่งเสริมความสามัคคีเพื่อปกป้องโลกแห่งสีเขียว - ảnh 1
นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนาม
(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๑๒ธันวาคม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้มีบทปราศรัยในการประชุมนัดที่๓ของการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรีโลกครั้งที่๑๑  โดยเสนอให้ประเทศต่างๆผลักดันความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อจัดทำโครงการต่างๆที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผลักดันความเสมอภาคทางเพศ  พร้อมทั้ง เผยว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะ ปัญหาน้ำทะเลหนุนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ  เวียดนามได้อนุมัติข้อตกลงปารีสเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ “ด้วยจิตใจความรับผิดชอบเพื่อร่วมสร้างสรรค์โลกแห่งสีเขียว ประชาคมโลกต้องร่วมกันรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  จากความช่วยเหลือของประชาคมโลก  เวียดนามกำลังปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการขยายตัวแห่งสีเขียว  เวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ รวมทั้ง กฎหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาล  ทำการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสำนักงานต่างๆของรัฐบาล”
ประธานรัฐสภาเวียดนามเห็นว่า เวียดนามกำลังปฏิบัติคำมั่นต่างๆที่ให้ไว้เกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาแห่งสีเขียวด้วยการแปรนโยบายต่างๆให้เป็นรูปธรรมผ่านการปฏิบัติ๕โครงการได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การเตรียมแหล่งพลังต่างๆเพื่อปฏิบัติคำมั่นต่างๆและการสร้างสรรค์ระบบกฎหมาย  ส่วนรัฐบาลเวียดนามก็ให้ความสนใจ สนับสนุนและทำการตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐบาล  ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำมั่นต่างๆที่เวียดนามได้ให้ไว้  รัฐบาลเวียดนามจะให้ความสนใจต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่การปฏิบัติโครงการนี้.
เลเตวี๊ยด-นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด