ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอาเซียน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มอำนาจให้แก่สตรีผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมปี 2030 ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในการนี้ มีตัวแทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศหุ้นส่วน องค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเข้าร่วม นี่คือกิจกรรมในกรอบโครงการของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีอาเซียนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนามในอาเซียน

ในการนี้ ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปี 2019 ได้ชื่นชมความหมายสำคัญของการสัมมนา พร้อมทั้งเผยว่า ในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มอำนาจให้แก่สตรีในกลุ่มอาเซียนจะช่วยสร้างโอกาสและผลักดันความพยายามเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

การสัมมนามีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน ในโอกาสนี้ บรรดาผู้แทนจะไปเยือนบริษัท FPT-Software และเสนอนโยบายใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีเพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด