ส่งเสริมบทบาทของผู้ชายในการป้องกันและรับมือการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 1 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดกิจกรรมผู้ชายเดินหน้าในการป้องกันและรับมือการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งเสริมบทบาทของผู้ชายในการป้องกันและรับมือการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง - ảnh 1 ภาพกิจกรรม (UN Women)

นี่เป็นส่วนหนึ่งในกรอบกิจกรรมในโอกาสรำลึกเดือนปฏิบัติเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคมในหัวข้อ “ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก – การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีความเสมอภาค กลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในการรับมือ”

รายงานเมื่อปี 2019 ของเวียดนามระบุว่า มีสตรีเกือบร้อยละ 63 ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว นางเยืองถิหงอกลิง ผู้อำนวยการศูนย์สตรีและการพัฒนาได้เผยว่า ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กจะทำลายครอบครัว ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมและละเมิดสิทธิมนุษยชน

ส่วนนาย Chang-Hee Lee ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศในเวียดนามได้ย้ำถึงความสำคัญของผู้ชายในการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ซึ่งต้องทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบของผู้ชายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด