ส่งเสริมบทบาทของสภาเด็ก

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 30 ก.ค. สภากองยุวชนส่วนกลางได้ร่วมกับคณะกรรมการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็ก สังกัดสภาแห่งชาติเวียดนาม องค์การ Plan International Viet Nam (องค์การนอกภาครัฐ) จัดงานสัมมนา “ประสบการณ์ในการจัดรูปแบบสภาเด็ก”
ส่งเสริมบทบาทของสภาเด็ก - ảnh 1ภาพการสัมมนา (Photo tuoitrethudo.com.vn)

ตามผลการประเมินของตัวแทนที่มาร่วมงาน หลังจาก 2 ปีที่ได้ทำการทดลองใน 5 จังหวัดและนคร ได้แก่ เอียนบ๋าย ฮานอย กว๋างนิง บิ่งดิ่ง และนครโฮจิมินห์ รูปแบบสภาเด็กได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจ เด็กๆ มีโอกาสมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนความคิด ความปรารถนา และการเสนอปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การเล่น กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ นาง บุ่ย ลาน เฟือง รองประธานสภาเด็กกรุงฮานอยเผยว่า "สภาเด็กกรุงฮานอยจัดการประชุมทุกๆ สองปี หัวข้อในการประชุมมักเน้นที่ประเด็นร้อนในสังคมเช่น ปัญหาในการป้องกันอุบัติเหตุ การจมน้ำ การใช้ความรุนแรงล่วงละเมิดต่อเด็ก ความปลอดภัยของเด็กในยุคดิจิทัล แรงงานเด็ก หรือจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในชุมชน พวกเราได้รับทราบความคิด ความปรารถนาของเด็กผ่านเวทีของเด็กที่จัดขึ้นที่หน่วยยุวชนต่างๆ เพราะฉะนั้น ปัญหาทุกอย่างที่พวกเขาเสนอได้รับคำตอบและจัดการทันเวลาโดยผู้บริหารทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

จากผลสำเร็จดังกล่าว ในช่วงปี 2019-2021 คณะเลขาธิการกองเยาวชนส่วนกลาง สภากองยุวชนส่วนกลางได้ลงนามในบันทึกช่วยจำกับองค์การ Plan International Viet Nam เพื่อช่วยเหลือการจัดตั้งสภาเด็กระดับจังหวัดเพิ่มเติมใน 5 จังหวัดและนครต่อไป นาง เล กวิ่ง ลาน ตัวแทนจากองค์การ Plan International Viet Nam เผยว่า "ในแผนการร่วมมือ พวกเราอยากลองจัดการประชุมระหว่างสภาแห่งชาติกับเด็ก โดยจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้ พวกเราจะจัดกิจกรรมที่มีลักษณะใหม่เมื่อเทียบกับรูปแบบที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือ การจัดการวิจัยของเด็กในมุมมองของเด็ก พวกเราจะส่งเสริมการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารของหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเด็กให้มีความสมบูรณ์ ใน 5 จังหวัดที่จะมีการจัดตั้งสภาเด็กในช่วงต่อไป พวกเราจะสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กระดับจังหวัดและอำเภอ".

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด