ส่งเสริมสถานะของเวียดนามในห่วงโซ่มูลค่าโลก

(VOVWORLD) -“ส่งเสริมสถานะของเวียดนามขึ้นในห่วงโซ่มูลค่าโลก ความร่วมมือพหุภาคีเพื่อยกระดับทักษะความสามารถและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ” คือหัวข้อในฟอรั่มพหุภาคี 2022 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนาม สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือวีซีซีไอ สหพันธ์แรงงานเวียดนาม บริษัทซัมซุงเวียดนามและหุ้นส่วนต่างๆ ในเวียดนามจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย เมื่อบ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 

ในการนี้ วีซีซีไอ ได้ประกาศรายงานเกี่ยวกับทักษะความสามารถของสถานประกอบการ สถานการณ์ในปัจจุบันและสถานะในห่วงโซ่มูลค่าและความหมายของความร่วมมือพหุภาคี โดยย้ำว่า สถานประกอบการควรเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้น มียุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถเข้าร่วมห่วงโซ่นี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัว นาย โงขายหว่าน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ให้ข้อสังเกตว่า            “หลังวิกฤติโควิด -19 บวกกับสงครามทั้งด้านการเมืองและสงครามด้านการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจในทั่วโลกได้ส่งผลให้เครื่อบริษัทใหญ่ๆ ปฏิรูปโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีอัตราการพัฒนาที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้ความได้เปรียบในด้านแรงงานและตลาด ในเวลาที่ผ่านมา มีกลุ่มบริษัทใหญ่ๆ และโครงการใหญ่ ย้ายเข้ามาลงทุนในเวียดนาม ดังนั้น เพื่อต้อนรับกระแสเงินลงทุนนั้น เราได้มีนโยบายสนับสนุนสถานประกอบการอย่างเต็มที่แต่สถานประกอบการก็ต้องเป็นฝ่ายรุกมากขึ้นในการเข้าร่วมห่วงโซ่ดังกล่าว”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด