ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในโอกาสรำลึกครบรอบ 75 ปีการประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคมและ 30 ปีที่ประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอนุมัติปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาที่เวียดนามร่วมเสนอและจัดทำ เช้าวันที่ 8 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “ผลสำเร็จในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเวียดนาม”
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเวียดนาม - ảnh 1ภาพของการสัมมนา

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เลวันเหลย จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ย้ำถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ซึ่งได้รับการรับรอง สานต่อและพัฒนาในเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ คือ รัฐเวียดนามให้ความเคารพ ค้ำประกันและปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง เวียดนามพยายามปฏิบัติคำมั่นและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปรับปรุงกฎหมายและกลไกให้มีความสมบูรณ์เพื่อค้ำประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ซึ่งเนื้อหาของอนุสัญญาต่างๆ ถูกระบุในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเวียดนาม ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้ชี้ชัดถึงความหมายและคุณค่าของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความหมายต่อเวียดนาม โดยเฉพาะการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อมนุษย์และถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เข้าร่วม ได้รับประโยชน์ ความได้เปรียบ ความท้าทายในการค้ำประกันและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวียดนามและโลกในสภาวการณ์ที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง เสนอแนวทางและมาตรการปรับปรุงระบบนโยบาย กฎหมายให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานของโลกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด