ส่งเสริมโครงการนวัฒกรรมเพื่อสังคมช่วยกระตุ้นการปฏิบัติเพื่อภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 28มิถุนายน ณ นครโฮจิมินห์ ศูนย์สนับสนุนสตาร์ทอัพและนวัตกรรม- Saigon Innovation Hub ได้ประสานกับกองทุนยุวชนสหประชาชาติในเวียดนามได้จัดงานวันนวัตกรรมสำหรับเยาวชนในหัวข้อ "ปฏิบัติเพื่อภูมิอากาศ- Climate Action"

นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการความคิดสร้างสรรค์เพื่อนครที่เป็นมิตรกับเด็ก สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เยาวชนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในวันงานปีนี้ได้แนะนำ5โครงการที่ได้รับการเลือกจากUPSHIFT

กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี2015 ดึงดูดเยาวชนหลายพันคนเข้าร่วมและได้สร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนกว่า5พันคน โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสและคนพิการ.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด