สดุดีเครือบริษัทและรัฐวิสาหกิจส่วนกลางดีเด่น

เมื่อบ่ายวันที่๑๙มกราคม  ณ กรุงฮานอย  พรรคสาขากลุ่มรัฐวิสาหกิจส่วนกลางได้จัดกิจกรรมสังสรรค์นิมิตรหมายปี๒๐๑๓เพื่อ สดุดีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจและธนาคารต่างๆ

สดุดีเครือบริษัทและรัฐวิสาหกิจส่วนกลางดีเด่น - ảnh 1
โครงการเดินสายไฟฟ้าใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในอาเซียน

(VOVworld)-  เมื่อบ่ายวันที่๑๙มกราคม  ณ กรุงฮานอย  พรรคสาขากลุ่มรัฐวิสาหกิจส่วนกลางได้จัดกิจกรรมสังสรรค์นิมิตรหมายปี๒๐๑๓เพื่อสดุดีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจและธนาคารต่างๆ   โดยกลุ่มบริษัท สถานประกอบการและธนาคารต่างๆที่ได้รับการยกย่องครั้งนี้ต่างมีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง มีส่วนร่วมสมทบเงินเข้างบประมาณแผ่นดิน๓แสนล้านด่งคิดเป็นร้อยละ๓๗ของยอดรายรับงบประมาณ รวมทั้งช่วยสนับสนุนเงิน๓ล้าน๑แสนล้านด่งในด้านสวัสดิการสังคม โดยโครงการที่โดดเด่นที่ได้รับการยกย่องคือ โครงการโรงกลั่นปิโตรเคมีงีเซินและโครงการทะเลตะวันออก๐๑ของกลุ่มปิโตรเวียดนาม โครงการเดินสายไฟฟ้าใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในอาเซียนเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองห่าเตียนและเกาะฟู้ก๊วกของกลุ่มไฟฟ้าเวียดนามเป็นต้น ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด