สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดมากขึ้น

15 ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติมติ 2094 ที่สหรัฐเสนอเพื่อเพิ่มมาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือ เกาหลีเหนือ เนื่องจากได้ทำการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดมากขึ้น - ảnh 1

วันที่ 7 มีนาคม 15 ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติมติ 2094 ที่สหรัฐเสนอเพื่อเพิ่มมาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือ เกาหลีเหนือ เนื่องจากได้ทำการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดให้ประเทศและบุคคลต่างๆต้องยุติการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ ขีปนาวุธและการส่งออกอาวุธของเปียงยาง  เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบเรือและเครื่องบินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่สงสัยว่า ลักลอบขนส่งสิ่งของต้องห้าม รวมถึงสินค้าหรูหรา  รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติขัดขวางไม่ให้เครื่องบินที่สงสัยว่า ลักลอบขนส่งสิ่งของต้องห้ามให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีบินผ่านน่านฟ้า  ตลอดจน  ตลอดจนเพิ่มการเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของนักการทูตของเปียงยาง  มติดังกล่าวได้เพิ่มการคว่ำบาตรมากขึ้นทั้งในด้านการค้า การเงิน การคมนาคมขนส่งและการทูต  มติดังกล่าวยังระบุว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเพิ่มมาตรการควํ่าบาตรที่เข้มงวดยิ่งขึ้นถ้าหากเปียงยางทำการทดลองนิวเคลียร์ หรือ ยิงจรวดครั้งใหม่  ก่อนหน้านั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ประกาศว่า จะมีมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงถ้าหากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอนุมัติมาตรการควํ่าบาตรใหม่ต่อเปียงยาง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด