สถานทูตไทยในเวียดนามจัดเที่ยวบินพิเศษกลับไทยในวันที่ ๓๐ มิถุนายนปี๒๕๖๓

(VOVWORLD) - สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย จะจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยในเวียดนามที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีที่นั่งจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง จึงขอให้ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเร่งลงทะเบียน โดยจะมีการพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวตกค้าง และจากลำดับการลงทะเบียน
สถานทูตไทยในเวียดนามจัดเที่ยวบินพิเศษกลับไทยในวันที่ ๓๐ มิถุนายนปี๒๕๖๓ - ảnh 1

เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวเดินทางในเส้นทางฮานอย-กรุงเทพ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN611 ออกจากฮานอยเวลา 09.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 11.15 น. ราคาบัตรโดยสาร 340 ดอลลาร์สหรัฐต่อท่าน และสามารถชำระเงินโดยตรงกับทางสายการบิน โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามที่ปรากฎในประกาศของสถานเอกอัครราชทูต และติดตามข้อมูลการเดินทางได้ที่ @rte.hanoi.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด