สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอาเซียนและสหรัฐ

(VOVWorld)-การเข้าร่วมอย่างมีความรับผิดชอบของสหรัฐและประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะช่วยให้อาเซียนปฏิบัติเป้าหมายประชาคมอาเซียนในปี๒๐๒๕  
สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอาเซียนและสหรัฐ - ảnh 1
พลเอกโงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม
(Photo: vietnamplus.vn)

(VOVWorld)-สันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งอาเซียนและสหรัฐ นี่คือคำยืนยันของพลเอกโงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามในการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับสหรัฐ ณ เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่๓๐กันยายน    โดยเห็นว่า การเข้าร่วมอย่างมีความรับผิดชอบของสหรัฐและประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะช่วยให้อาเซียนปฏิบัติเป้าหมายประชาคมอาเซียนในปี๒๐๒๕  พร้อมทั้ง แสดงความหวังว่า ความร่วมมือกับสหรัฐจะมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและยกระดับบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน  การผลักดันการสนทนาระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ  โดยเฉพาะ การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้คำปรึกษาและผลักดันความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเป็นสิ่งที่สำคัญ  อาเซียนและสหรัฐต้องส่งเสริมกลไกความร่วมมือและการสนทนาต่างๆ เช่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ EAS การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนขยายวงค์ ฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนและการสนทนาแชงกรีลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายต้องเน้นวางแผนการปฏิบัติร่วมในด้านความมั่นคงรุปแบบใหม่  พร้อมทั้ง เสนอให้สหรัฐผลักดันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือในการยกระดับทักษะความสามารถให้แก่ประเทศอาเซียน  โดยเฉพาะ ในกิจกรรมการกู้กัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามยังชื่นชมการที่อาเซียนจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการเดินเรือทางทะเล  ศูนย์การประสานงานกิจกรรมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัย เวียดนามได้ส่งกำลังเข้าร่วมศูนย์ดังกล่าว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด